Vi kom först fram till att Ni som har CrossFit inte kan pausa Era träningskort då Ni möjlighet att träna på egen hand.
Vi har dock reviderat vårt beslut angående detta och kan pausa även dessa träningskort 4 veckor. Vi pausar dock inte autogirot, det kommer att dras som vanligt, men slutdatum på träningskortet flyttas fram.
Det innebär också att ni som väljer denna variant inte kommer att kunna ha tillgång till träningslokalen eller SugarWOD under denna tid.

Skicka ett mail till info@basicgym.se senast lördagen den 21 november om ni önskar pausa tiden 23 november – 20 december.
Vad som händer därefter vet vi inte, utan får ta nya beslut när vi väl är där!

Jonas & Christina